|

AFIR

Co to takiego ten AFIR?

Najprościej mówiąc, to Rozporządzenie o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych – część pakietu Fit for 55, o którym już niebawem napiszemy więcej. Pakiet ma za zadanie wcielić w życie politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Najprościej rzecz ujmując systematyczne ograniczania floty pojazdów spalinowych, wzrostu publicznej i prywatnej infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych.

AFIR przewiduje również monitorowanie postępów i osiągania wyznaczonych celów ograniczenia poprzez:

  • raportowanie przybywających pojazdów elektrycznych,
  • nowych punktów ładowania,
  • raportowane ograniczania flot w obszarze konwencjonalnych pojazdów.

Co reguluje to rozporządzenie?

  • wyznaczy obowiązkowe cele dotyczące rozwoju infrastruktury dla samochodów osobowych,
  • wyznaczy obowiązkowe cele dotyczące rozwoju infrastruktury dla samochodów dostawczych,
  • wyznaczy obowiązkowe cele dotyczące rozwoju infrastruktury dla samochodów ciężarowych,
  • wyznaczy obowiązkowe cele dotyczące rozwoju infrastruktury w transporcie morskim,
  • ile i jakiej infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych i wodorowych będą potrzebowały wybudować Państwa Członkowskie w najbliższych
  • latach, aby móc skutecznie dekarbonizować transport,
  • daje szczegółowe wytyczne co do mocy punktów ładowania, ich liczby i dystansu pomiędzy poszczególnymi punktami / hubami ładowania.

Rozporządzenie określa docelowe poziomy emisji CO2 dla unijnego parku pojazdów obowiązujące kolejno od 2020 r., 2025 r. i 2030 r.

Poniżej załączamy dane dotyczące poziomu emisji CO2 dla aut osobowych oraz dostawczych w kolejnych latach:

 

Kolejną ważną kwestią, o której już pisaliśmy na łamach naszego bloga jest planowane ograniczenia emisji nowych samochodów, czyli całkowity zakaz rejestracji nowych spalinowych samochodów osobowych i dostawczych w państwach UE po 2035 roku link.

Mamy nadzieję, że było ciekawie…, a już niebawem kolejny materiał.

Zachęcamy do śledzenia nas również w portalu LinkEdin – Overcome

Podobne wpisy