|

Dyrektywa CSRD

Dyrektywa CSRD wprowadzi nowe wymogi w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju. Oznacza on poprawę dobrobytu społeczeństwa ze szczególnym poszanowaniem zasobów naturalnych 🌍🌲🌳🌴🌿🍀🍃 Przedsiębiorstwa będą musiały uwzględniać ten aspekt w swoich sprawozdaniach finansowych.

A co to jest CSRD

💡 Corporate Sustainability Reporting Directive to inicjatywa Unii Europejskiej

💡 celem jest wzmocnienie ram prawnych dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju

💡 CSRD pozwoli uzyskać szerszy dostęp do wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach

Dyrektywa CSRD będzie dotyczyć 50 tys. firm w Unii Europejskiej. W Polsce obowiązek raportowania obejmie prawie 4 000 przedsiębiorstw. Przepisy będą wdrażane stopniowo.

Jakie są terminy i kogo dotyczy raportowanie ❓

📌Od 1 stycznia 2024 r. obejmie duże spółki interesu publicznego (zatrudniające powyżej 500 pracowników) które są już objęte dyrektywą sprawozdawczości niefinansowej

📌Od 1 stycznia 2025 r. obejmie duże przedsiębiorstwa, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (z ponad 250 pracownikami i/lub 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów)

📌Od 1 stycznia 2026 r. obejmie MŚP i inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie)

Jak się przygotować ❓

Kluczowym elementem jest dokładne poznanie dyrektywy. Przede wszystkim wymogów tak by być gotowym do nowych standardów

Więcej informacji 👉 https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/5764531,dyrektywa-csrd-nowe-obowiazki-firm-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-od-2024-roku.html

Podobne wpisy