|

Strefa Czystego Transportu co to takiego?

Strefa Czystego Transportu co to takiego?  Dlaczego jest tak ważna? Czy będzie płatna? Na co będą przeznaczone środki z tych opłat? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym materiale.

07.12.2021 r została podpisana przez Prezydenta RP, nowelizacja Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 ro o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dotyczących miedzy innymi strefy czystego transportu która może być ustanowiona w każdej gminie niezależnie od liczby jej mieszkańców. I tak największą zmianą jest art. 39 który obecnie brzmi następująco:

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie (…) na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu (…) do której zakazuje się wjazdu pojazdów innych niż: elektryczne, napędzane wodorem, napędzane gazem ziemnym (…)

Jak do tego przygotowuje się Warszawa?

Pilotażowa strefa w Warszawie miałaby funkcjonować już od 2023 roku, natomiast całkowite wdrożenie jej w stolicy ma nastąpić do 2025 roku. Obecnie miasto przygotowuje się do konsultacji społecznych.  Na podstawie przeprowadzonych badań, auta z 2005 roku lub starsze spełniające wymogi normy EURO 3 odpowiadają za aż 37% emisji tlenków azotu i aż 52% emisji pyłów zawieszonych. Ponadto dla województwa mazowieckiego został przyjęty „Plan Ochrony Powietrza”, który wręcz nakłada obowiązek utworzenia Stefy Czystego Transportu.

Dlaczego tlenki azotu i pyły zawieszone są niebezpieczne?

Te pierwsze oddziałują negatywnie na zdrowie człowieka. Podrażniają przede wszystkim układ oddechowy, stanowiąc poważne zagrożenie zwłaszcza dla osób chorujących na astmę. Natomiast pyły zawieszone mogą powodować nawet przedwczesny zgon u osób z chorobami układu oddechowego i krążenia. Są też jedną z przyczyn zawałów serca osłabienia czynności płuc oraz jak w przypadku tlenków azotu nasilenia objawów astmy. Aspekt społeczno-zdrowotny jest najważniejszym czynnikiem do szybkiego wdrożenia strefy w Warszawie.

Rekomendacja do wprowadzenia w Warszawie Strefy Czystego Transportu jest również kierunkiem, który pomógłby przyśpieszyć wyparcie starych wysokoemisyjnych aut z Warszawy.

Czy korzystanie ze strefy czystego transportu jest płatne?

  • 2,5 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej
  • 500 zł w przypadku opłaty miesięcznej

Na co będą przeznaczane środki z tych opłat?

  • oznakowanie strefy czystego transportu
  • zakup autobusów zeroemisyjnych
  • zakup tramwajów i innych środków transportu zbiorowego
  • finansowanie programów wsparcia zakup rowerów elektrycznych

Stworzenie miejskich Stref Czystego Transportu zapewne przyśpieszy rozwój elektromobilności w Polsce a przede wszystkim rozwoju sieci stacji ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Więcej na temat Strefy Czystego Transportu dowiecie się z materiałów:

#overcome #emobilnosc #StrefCzystegoTransportu #Warszawa #Linkedin #EVB #AkademiaMłodegoMechanika #StawiamyNaMłodych #NieOgraniczajSię #Ekologia #CzystePowietrze

Podobne wpisy