|

Nowy projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Infrastruktura.

W dniu 18 grudnia 2020 został złożony projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Dotyczy szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę. Projekt dotyczy  ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru.

Mamy nadzieję,  że projekt zostanie zaakceptowany w tym roku, abyśmy mogli jeszcze intensywniej wspierać Was w realizacji rozbudowy infrastruktury w inwestycjach.

O wsparcie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa.

W przypadku infrastruktury ładowania innej niż ogólnodostępne stacje ładowania, pomoc będzie udzielana na utworzenie punktu ładowania o mocy do 150 kW lub zwiększenie mocy punktu ładowania, skutkujące przyrostem jego mocy do 150 kW. Pomoc nie będzie mogła przekazać 25% kosztów kwalifikowanych.

Intensywność pomocy ulega zwiększeniu do 50% kosztów kwalifikowanych. Dotyczy punktu o mocy do 22 kW lub zwiększenia jego mocy do 22 kW.

Wartość pomocy nie może przekroczyć:

  1. 7 500 zł, jeżeli dotyczy utworzenia punktu o mocy do 11 kW,
  2. 10 000 zł, jeżeli dotyczy utworzenia punktu o mocy do 22 kW,
  3. 27 500 zł, jeżeli dotyczy utworzenia punktu o mocy do 100 kW,
  4. 47 500 zł, jeżeli dotyczy utworzenia punktu o mocy do 150 kW

Na pewno napiszemy więcej w momencie wejścia dokumentu w życie czego Wam i sobie życzymy.

#overcome #emobilnosc

Podobne wpisy