|

NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków do programu.

NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków. Dotyczy ono programu: „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.

Z przyjemnością informujemy, że bezpiecznie i kompleksowo przeprowadzimy Cię przez cały proces programu. Przede wszystkim od doboru stacji, montażu, odbiorów przez Urząd Dozoru Technicznego #UDT kończąc na dotacjach z programu.

Celem programu jest:

 • wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru.
 • zmniejszenie liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.
 • możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW. Stacje innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie: +48 725 22 22 11.

⚡Cenimy to co polskie, dlatego też współpracujemy z polskim producentem stacji gwarantując wam dopasowane do Waszych potrzeb. Rozwiązanie, jakość, obsługę gwarancyjna i pogwarancyjna na najwyższym poziomie. Dzięki Szymon Biel możemy współpracować z najlepszą polską firmą z tradycjami #PreBiel

⚡zaufały nam podmioty takie jak szkoły, firmy energetyczne, przedsiębiorcy, galerie handlowe.

⚡Dodatkowo #WspieramyMłodych w ich edukacji, bo wiemy jak ważny to element w dalszej karierze. Dlatego też #StawiamyNaMłodych biorąc udział dzięki zaproszeniu Przemysław Müller i Adrian Dekowski w Mistrzostwach Młodych Mechaników.

NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków, najwaznjesze informacje:

 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym.
 • Intensywność dofinansowania do 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania,
 • O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);
  • wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.);
  • rolnicy indywidualni w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1655, z późn. zm.).

Więcej informacji o programie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, znajdziecie pod linkiem: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne

🚙 www.emobilnosc.com

#overcome #emobilnosc #dotacje #evb #emobilnosc

Podobne wpisy