|

Lokalne zarządzenie i rozliczanie procesu ładowania

ELC – EVB LOCAL CONTROL

Rozwiązanie to jest przeznaczone jest do lokalnego zarządzania użytkownikami dedykowanie przede wszystkim dla firm, flot, zarządców nieruchomości.

W jaki sposób to działa i jakiej stacji potrzebujemy?

  • Stacji ładowania pojazdów z protokołem OCPP,
  • Kart RFID dodawanej do pamięci lokalnej jednej lub większej ilości stacji,
  • Komunikacji po lokalnej sieci LAN lub Wifi obiektu.

Co nam to umożliwia?

  • identyfikowanie użytkownika,
  • ilości zużytej energii elektrycznej dla danej karty RFID,
  • zapisywanie rozliczenia indywidualnych sesji ładujących w czasie rzeczywistym w lokalnej bazie danych,
  • całkowita moc zużyta podczas sesji,
  • bieżący stan odczytu mocy licznika(suma wszystkich dotychczasowych sesji ładujących),
  • indywidualny identyfikator poszczególnego użytkownika.

Dane te mogą być wysłane w dowolnej chwili na uprzednio skonfigurowany adres e-mail podmiotu zarządzającego stacją ładowania. Wysyłka danych następuje po przyłożeniu do dowolnego czytnika kart RFID stacji specjalnie wyznaczonej karty administratorskiej.

#Ovecome #EVB #Emobilność #nieruchomości #wspólnotamieszkaniowa #polskizarządca #zarządcanieruchomości #szkolenienieruchomości

Podobne wpisy