|

Komisja Europejska – zaaprobowała program wsparcia dla rozwoju stacji ładowania.

Komisja Europejska udziela wsparcia, pozytywnie zaopiniowała i zgodziła się na wdrożenie programu dla rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji wodorowych. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptowała program I dzięki temu możemy liczyć na środki z Funduszu. Dzień 29.10.2021 to ważna data dla rozwoju elektromobilności w Polsce.

Formą bezzwrotnej dotacji będą objęte:

  • Budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW.
  • Przebudowy ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW.
  • Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej stacji wodoru.

Budżet przeznaczonych na ten cel wyniesie 870 mln zł, z czego: 315 mln zł będzie wsparcie skierowanym na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, 70 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie budowy stacji innych niż ogólnodostępne, a 100 mln zł na tworzeniu lub modernizację ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

Beneficjentami programu będą:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Przedsiębiorcy.
  3. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe.
  4. Rolnicy indywidualni.

Program ma być realizowany w latach 2021-2028.

Ważna informacja umowy będę podpisywane jedynie do 31. 12.2025, natomiast wydatkowanie środków aż do 15.12.2028.

#overcome #emobilnosc #NFOŚiGW #PSPA

Więcej informacji:

https://www. gov. pl/web/nfosigw/zielone-swiatlo-z-ue-dla-programu-budowy-punktow-ladowania-elektrykow-i-stacji-tankowania-wodoru

Podobne wpisy